NERASS Voorjaars webinar 2021

Het Voorjaars webinar 2021 was een groot succes! Na al een groot succes in december 2020, volgde er op 23 april jl. een volgend webinar van NERASS met de titel ‘Door bloeding beter’. Het onderwerp betrof problematische wondgenezing, m.n. bij slechte doorbloeding, iets waar velen in de praktijk geregeld mee te maken krijgen. Dit onderwerp werd belicht vanuit chirurgisch en reumatologisch perspectief. Er werd gesproken over risicofactoren van slechte wondgenezing, de behandeling van moeilijk genezende wonden en over hoe door transplantatie van gezond, goed weefsel, de genezing van een wond verbeterd kan worden. Ook werd men bijgepraat over een innovatieve methode om het fenomeen van Raynaud te behandelen als handschoenen en pillen niet helpen. Het webinar was een groot succes!

Comments are closed.