Stipendium

NERASS Stipendium

Jaarlijks reikt het NERASS bestuur een stipendium uit van 500-1500 euro t.b.v. onderzoek, het verwerven van kennis of het verspreiden van kennis op het gebied van reumachirurgie of een ander onderwerp dat past binnen de doelstellingen van de NERASS.

Stipendium

  • Doel: Stimuleren van wetenschappelijk werk (proefschrift, publicatie etc.), stimuleren van NERASS activiteiten (website, richtlijnen etc.), jonge artsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten kans geven zich te bekwamen in activiteiten passend bij de missie van NERASS (studie reis, stage reis en verblijf kosten etc.)
  • Doelgroep: NERASS leden, niet NERASS leden die wel nauwe banden hebben met activiteiten van NERASS (bezoekt NERASS congressen, eerder voordracht op congres gehouden etc.)
  • Frequentie: één keer per kalenderjaar
  • Bedrag: 500-1500 euro per jaar
  • Aanvraag: Schriftelijk bij bestuur met omschrijving van project/doel. Aanvragen voor 2023 konden tot 1 mei 2023 ingediend worden. Tijdens het voorjaarscongres van 23 juni 2023 wordt de winnaar bekend gemaakt.
  • Beoordeling: Bestuur met algemene instemming
  • Uitreiking: Tijdens NERASS voorjaarscongres op 23 juni 2023.
  • Tegenprestatie: Terugkoppeling (korte presentatie) tijdens een volgend NERASS najaarscongres op vrijdag 1 december 2o23.

Aanvragen voor 2024 kunt u doen per mail t.a.v. Willemijn Noort-van der Laan, voorzitter NERASS: info@nerass.nl.

Comments are closed.