Stipendium

NERASS Stipendium

Jaarlijks reikt het NERASS bestuur een stipendium uit van 500-1500 euro t.b.v. onderzoek, het verwerven van kennis of het verspreiden van kennis op het gebied van reumachirurgie of een ander onderwerp dat past binnen de doelstellingen van de NERASS.

Stipendium

  • Doel: Stimuleren van wetenschappelijk werk (proefschrift, publicatie etc.), stimuleren van NERASS activiteiten (website, richtlijnen etc.), jonge artsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten kans geven zich te bekwamen in activiteiten passend bij de missie van NERASS (studie reis, stage reis en verblijf kosten etc.)
  • Doelgroep: NERASS leden, niet NERASS leden die wel nauwe banden hebben met activiteiten van NERASS (bezoekt NERASS congressen, eerder voordracht op congres gehouden etc.)
  • Frequentie: één keer per kalenderjaar
  • Bedrag: 500-1500 euro per jaar
  • Aanvraag: Schriftelijk bij bestuur met omschrijving van project/doel. Voor 2022 is het Stipendium reeds uitgereikt. Aanvragen voor 2023 kunnen reeds ingestuurd worden.
  • Beoordeling: Bestuur met algemene instemming
  • Uitreiking: Tijdens NERASS congres
  • Tegenprestatie: Terugkoppeling (korte presentatie) tijdens een volgend NERASS Congres

U kunt een aanvraag doen per mail naar Willemijn Noort-van der Laan, voorzitter NERASS: info@nerass.nl.

Comments are closed.