Stipendium

NERASS Stipendium

Jaarlijks reikt het NERASS bestuur een stipendium uit van 500-1500 euro t.b.v. onderzoek, het verwerven van kennis of het verspreiden van kennis op het gebied van reumachirurgie of een ander onderwerp dat past binnen de doelstellingen van de NERASS.

Stipendium

  • Doel: Stimuleren van wetenschappelijk werk (proefschrift, publicatie etc.), stimuleren van NERASS activiteiten (website, richtlijnen etc.), jonge artsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten kans geven zich te bekwamen in activiteiten passend bij de missie van NERASS (studie reis, stage reis en verblijf kosten etc.)
  • Doelgroep: NERASS leden, niet NERASS leden die wel nauwe banden hebben met activiteiten van NERASS (bezoekt NERASS congressen, eerder voordracht op congres gehouden etc.)
  • Frequentie: één keer per kalenderjaar
  • Bedrag: 500-1500 euro per jaar
  • Aanvraag: Schriftelijk bij bestuur met omschrijving van project/doel. Aanvragen voor 2023 kunnen tot 1 mei 2024 ingediend worden. Tijdens het voorjaarscongres van 17 mei 2024 wordt de winnaar bekend gemaakt.
  • Beoordeling: Bestuur met algemene instemming
  • Uitreiking: Tijdens NERASS voorjaarscongres op 17 mei 2024
  • Tegenprestatie: Terugkoppeling (korte presentatie) tijdens een volgend NERASS najaarscongres eind 2024

Aanvragen voor 2024 kunt u doen per mail t.a.v. Marietta Bertleff, voorzitter NERASS: info@nerass.nl.

Comments are closed.