Martijn Gerritsen

Martijn Gerritsen

Sinds maart 2007 ben ik als reumatoloog werkzaam in Reade Amsterdam. Ik werd als reumatoloog met als aandachtsgebieden artrose en jicht. Daarnaast ben ik medisch manager
van de divisie reumatologie en werk ook nog als hoofdonderzoeker op gebied van jicht en hart- en vaatziekten bij jicht. Bij de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie zit ik nog in de
werkgroepen jicht en vasculaire reumatologie en de commissie wetenschap en innovatie. Ik ben op 1 In december 2023 toegetreden als algemeen bestuurslid bij de Nerass. Leuk om in
een multi-disciplinaire setting het onderwerp reumachirurgie het podium te geven dat het verdient. Ook de variatie in thematiek van casuïstiek tot organisatorische vraagstukken spreekt
mij aan. Ik het er zin in om mij in te zetten voor deze mooie vereniging !
Martijn Gerritsen

 

Comments are closed.