NERASS Stipendium 2022 uitgereikt!

Jaarlijks reikt het NERASS bestuur een stipendium uit van 500-1500 euro t.b.v. onderzoek, het verwerven van kennis of het verspreiden van kennis op het gebied van reumachirurgie of een ander onderwerp dat past binnen de doelstellingen van de NERASS.

Tijdens het NERASS Lustrumcongres op 13 mei 2022 is dit Stipendium uitgereikt aan Hero Zijlker. Hero is arts assistent plastische, reconstructieve en handchirurgie in het UMC Utrecht en tot voor kort in het Rijnstate ziekenhuis. Hij werkt aan zijn promotieonderzoek naar primaire en gereviseerde pols protheses bij patiënten met artrose en reumatoïde artritis. Wij hebben het NERASS stipendium toegekend, omdat wij onder de indruk zijn van het wetenschappelijke werk dat Hero de afgelopen jaren, in zijn vrije tijd, naast zijn werk als ANIOS, heeft verricht. Er zijn ondertussen 5 artikelen gepubliceerd. Dankzij de bijdrage van het stipendium is Hero in staat zich te bekwamen in de handchirurgie o.a. door het volgen van stages in het buitenland. Wij wensen Hero veel succes. Tijdens het najaarscongres op 9 december zal hij over zijn wetenschappelijke werk meer vertellen.

Comments are closed.